STORE plantekummerLegoland anvender store plantekummer med huller til gaffeltruck så er de sæson flytbare